company services news contacts

TLMOČNÍCKA A PREKLADATEĽSKÁ ČINNOSŤ.

PREKLADATEĽ-TLMOČNÍK JE EVIDOVANÝ A REGISTROVANÝ NA MINISTERSTVE SPRAVODLIVOSTI. 

K Vaším službám viac ako desaťročnou  prekladateľskou a tlmočníckou praxou!

 

Naša prekladateľská kancelária má za sebou viac ako desaťročnú skúsenosť, vyhotovíme preklady zo širokej  škály života, odborné texty z oblasti práva, techniky, ekonomiky verejnej správy, medicíny, osobné doklady, školstva (diplomy, vysvedčenia, výkazy o štúdiu atď.). Aby  preklady boli na vysokej úrovní, do lektorovej práce  zapojíme jazykových odborníkov, a odborníkov z príslušnej témy. Materiály na preklad nám môžete doručiť osobne, klasickou poštou , elektronickou poštou, na našej odkazovej stránke.

 

 

 

Slovensko-maďarský slovník

Správy

more more

Odborným garantom prekladateľských a tlmočníckych  prác je RNDr. Juraj Pál, evidovaný tlmočník a prekladateľ na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky v Bratislave.

 
 
 
 
more more
Copyright © RNDr. Juraj PÁL
2007
Úvodná stránka | Služby | Hodnovernosť | Objednanie | Poslať e-mail

Vyhotovenie overeného prekladu sa deje na základe objednávky zadávateľa. Termín vyhotovenia záleží od rozsahu, za niekoľko hodín, jeden deň ak je to viac ako päť strán dva dni. Vyhotovíme to vo Word alebo pdf).