company services news contacts
HODNOVERNOSŤ

 

 

Súčasťou Prekladateľskou kanceláriou vyhotovených dokumentov (v elektronickej alebo  klasickej podobe), je Prekladateľská doložka, ktorá obsahuje údaje prekladateľa: meno, titul, evidenčné číslo a odtlačok guľatej pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky a číslo Zákona, resp. Vyhlášky, podľa ktorých prekladateľský honorár bol vyúčtovaný.

 

 

Slovensko-maďarský slovník

Správy

more more
 
 
 
 
more more
Copyright © RNDr. Juraj PÁL
2007
Úvodná stránka | Služby | Hodnovernosť | Objednanie | Poslať e-mail