company services news contacts
SLUŽBY

Overené preklady s veľmi krátkym termínom z jazyka slovenského do jazyka maďarského a z jazyka maďarského do jazyka slovenského:

 

 • osobné doklady, spisy

 • potvrdenia, dokumenty k daňovému priznaniu

 • potvrdenia o návšteve školy, a iné školské potvrdenia

 • výkazy o štúdiách

 • vysvedčenia, maturitné vysvedčenie, výučné listy

 • lekárske nálezy

 • technické popisy,

 • dokumentácie k motorovým vozidlám

 • konkurzné materiály

 • zvláštne, špecifické materiály na preklad

 

Klasické tlmočenie, dabingové tlmočenie:

 

 • obchodné jednania
 • firemné podujatia ; exhibícia výrobkov
 

 

Slovensko-maďarský slovník

Správy

more more
 
 
 
 
more more
Copyright © RNDr. Juraj PÁL
2007
Úvodná stránka | Služby | Hodnovernosť | Objednanie | Poslať e-mail